Tiny Bouter-Snijders

 

In de voormalige openbare lagere school in Roodeschool, waar Linda Bouter en Tiny bouter-Snijders, beide beeldend kunstenaars, wonen en werken, hebben ze gezamenlijk een galerie en een atelier.

Ze laten zich in hun keramische werk inspireren door het Groninger land, terwijl in het tweedimensionale werk van Linda vooral de mens de boventoon voert.


Tiny Bouter-Snijders (Amsterdam, 1938), lid van de Nederlandse Vakgroep Keramisten (nvk) en van de Stichting Keramisten Noord-Nederland (sknn) maakt abstracte, monumentale keramische objecten. Wat haar vooral aantrok aan het Hogeland was de weidsheid, de mooie luchten, de dijken met hun doorgangen, de stilte, maar ook het prachtige omgeploegde land in de winter. Dit alles heeft grote invloed op haar werk gehad.

 

 

Haar zelfgemaakte glazuren zijn een vak apart. Bergen met verschillende proeven, gestookt op verschillende temperaturen, brachten haar uiteindelijk het gewenste resultaat. Haar werk wordt na de eerste biscuit-stook geglazuurd en op 1180-1250 graden gestookt, afhankelijk van de kleur. Steengoedglazuren zijn meer met de klei verweven dan aardewerkglazuren, hoger gestookt en daardoor ook minder kwetsbaar. Haar reis naar Japan, waar ze werd uitgenodigd voor een keramiek-symposium, en waar ze 6 weken woonde en werkte heeft een grote invloed op haar werk gehad.

Naar mate ze ouder werd veranderde haar werk, werden de vormen groter, de huid van het werk minder glad en strak.

Momenteel is ze geïnspireerd door de vormen van huizen en boerderijen en is dat vaak het uitgangspunt van haar werk.

 

www.tinyboutersnijders.jouwweb.nl/